Konkurs literacki "Nadszaniec Fantastyki"

    Polski świat fantastyki przechodzi okres urodzaju konkursów literackich. Każdy z nas zna takie prestiżowe konkursy jak np. nagrodę im. Janusza A. Zajdła czy Sfinks. Jednak Literaci Czerwonego Smoka zauważyli brak w naszej społeczności konkursu o odpowiednim prestiżu dla debiutantów pióra. Postanowiliśmy więc powołać konkurs integralny z naszym konwentem Zamojskie Spotkania z Fantastyką pt. „Nadszaniec Fantastyki”. Zapraszamy wszystkich do udziału!

      1. Organizatorem konkursu jest Zamojski Klub Fantastyki „Czerwony Smok” i Sekcja Literacka tegoż klubu.
      2. Celem konkursu jest przyozdobienie informatora konwentowego twórczością własną uczestników konkursu.
      3. Z powodu ograniczonego miejsca w informatorze konwentowym długość pracy nie powinna przekraczać 2 stron A4 czcionką Times New Roman 12. Tekst może być częścią większej pracy, jednak poza zgłoszonym tekstem reszta tej pracy nie będzie brana pod uwagę.
      4. Tematyka pracy powinna być powiązana z konwencją imprezy. W tym roku ZSZeF odbywają się pod szyldem mitologii.
      5. Prosimy o wysyłanie prac na adres e-mail harnas89@op.pl
      6. Oceny prac i wyłonienia zwycięzcy podejmie się Jury wyłonione z organizatorów Zamojskich Spotkań z Fantastyką i Sekcji Literackiej ZKF „Czerwony Smok”.
      7. Do wygrania koszulka konwentowa, nagrody książkowe, darmowe wejściówki oraz Literackim Pucharem Czerwonego Smoka i inne. Odbiór nagrody wyłącznie na ZSZeF 2011. Organizatorzy nie są zobowiązani do przekazania nagród inną drogą niż przez odbiór osobisty. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego rozdysponowania nagród. Nagrodą dodatkową dla zwycięzcy jest publikacja jego tekstu w bezpłatnej gazecie akademickiej "Skafander", (www.skafander.info).
      8. Termin składania prac do 20 sierpnia 2011 roku.
      9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania i edycji wysłanych utworów w informatorze konwentowym, fanzinie klubowym oraz w prasie.
      10. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wyniku konkursu po upływie terminu składania prac.
      11. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i komunikatach dotyczących wyników.
      12. Wraz z pracą należy wysłać następujące informacje:
            - Imię "Ksywkę" Nazwisko
            - Miejsce zamieszkania
            - Wiek
            - Numer kontaktowy
      13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie do terminu składania prac.
      14. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Powodzenia!
Życzą organizatorzy:
Artur „Harnaś” Harasim - Sekcja Literacka ZKF "CS"
Tomasz "Tomek" Łowiecki - Przewodniczący Sekcji Literackiej ZKF "CS"
Jakub "Czeros" Czerski - Prezes ZKF "CS"
Michał "Rea//Kurczak" Herda