Konkurs Cosplay - Regulamin

      1.Poniższy regulamin określa zasady zgłoszenia i uczestnictwa w evencie zwanym Cosplay, który odbędzie się w trakcie trwania Zamojskich Spotkań z Fantastyką 2011.
      2.Do uczestnictwa w Cosplay'u dopuszczona jest każda osoba, która jest pełnoprawnym uczestnikiem ww. Spotkań, spełnia warunki stawiane przez regulamin oraz zgłosi w terminie swoje uczestnictwo.
      3.Do Cosplay'u dopuszczone są stroje postaci pochodzące ze wszystkich oficjalnie wydawanych na świecie Mang oraz Anime, z gier komputerowych i konsolowych oraz szeroko pojmowanych realiów Fantasy oraz Science fiction.
      4.DoCosplay'u NIE będą dopuszczane stroje, które propagują treści demoralizujące oraz obrażające inne kultury, religie i poglądy polityczne etc.
      5. Udział w Cosplay'u uprawnia uczestnika do 50%-owej zniżki za akredytację. Wchodząc na teren konwentu należy zapłacić pełną akredytację. Pieniądze będą zwracane dopiero po udziale w evencie.
      6.Czas trwania prezentacji pojedynczego uczestnika wynosi do 5 minut. W tym czasie uczestnik ma możliwość wejścia na scenę i zaprezentowania się publiczności. Prezentacje grupowe mają limit czasowy do 10 minut.
      7.W trakcie prezentacji niedozwolone jest miotanie w publiczność przedmiotami (niezależnie od ich gabarytów), wykonywanie wulgarnych czynów ani gestów.
      8.Wyjątki od powyższego punktu mogą zostać dopuszczone przez organizatorów po wcześniejszym omówieniu.
      9.Rekwizyty, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu uczestników/publiczności muszą zostać zgłoszone organizatorom Cosplay'u w celu sprawdzenia poziomu zagrożenia oraz umiejętności posługiwania się tym rekwizytem przez uczestnika.
      10.Próba zorganizowana będzie godzinę przed głównym eventem. Obecność jest obowiązkowa. Nie stawienie się na próbę oznacza rezygnację z uczestnictwa w Cosplay'u i wykreślenie z listy uczestników.
      11.Nie dostosowanie się uczestnika do powyższego regulaminu będzie podstawą dla organizatorów do wykluczenia uczestnika z udziału w evencie.
      12.W celu wzięcia uczestnictwa w Cosplay'u należy wysłać na cosplay.zszef@o2.pl zgłoszenie według poniższego wzoru:
            - imię
            - nazwisko
            - nick
            - dane kontaktowe
            - wiek
            - imię i nazwisko postaci
            - skąd pochodzi postać (gra, anime, film)
            - sprawy techniczne (światło dźwięk, wymagania sprzetowe)
            + załącznik z grafiką przedstawiająca oryginalną postać, oraz podkład dźwiękowy (jesli ma być) Grafika powinna być możliwie największa i ukazująca całą postać
      13.Zgłoszenia należy wysyłać w terminie 15.06.2011 - 5.09.2011
      14.Wysyłając zgłoszenie uczestnik akceptuje powyższy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.
      15.W razie wszelakich wątpliwości pytania należy kierować do Organizatora Cosplay'u pod adres mailowy: cosplay.zszef@o2.pl
      16. Organizatorzy zastrzegają sobie sprawy do wszelkich zmian w powyższym regulaminie.